Skoči na glavno vsebino

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati 15. 11., razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf. Prejeli smo tudi usmeritve s strani MIZŠ (prilagamo okrožnico, ki jo lahko vidite tukaj). V nadaljevanju posredujemo vse potrebne informacije glede samotestiranja in naprošamo, da si jih preberete.

Pridobitev soglasij:
Predhodno je potrebno pridobiti soglasje za izvedbo samotestiranja pri učencih. Starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Soglasje naj otrok prinese razredniku najkasneje do srede, 17. 11. 2021. V primeru, da šola tega soglasja ne prejme, se smatra, da soglasje k samotestiranju ni bilo podano in učencu ne bomo smeli dovoliti udeležbe pri pouku v šoli. Njegovo vzgojno-izobraževalno delo bo moralo potekati na daljavo. Enako velja tudi za vse tiste učence, katerih starši soglasja k testiranju ne boste podali. Ti učenci bodo morali ostati začasno doma, zanje bo pouk potekal na daljavo (Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo; Uradni list RS, št. 138/21). Šola bo pouk na daljavo izpeljala v skladu s svojimi zmožnostmi. V primeru, da vaš otrok izpolnjuje pogoj PCT, samotestiranje ni potrebno. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev otrok prinese ustrezen dokument (potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o negativnem HAG ali PCR testiranju, opravljenem pri pooblaščenem izvajalcu, ko od odvzema brisa še ni preteklo 48 ur (HAG test) oz. 72 ur (PCR)).

Pridobitev testov za samotestiranje:
Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument. V dneh testiranja naj učenec s seboj prinese svoje teste, s katerimi bo opravil postopek. V primeru, da bi otrok test pozabil, ga bo izjemoma zagotovila šola.

Termini izvajanja in sam postopek samotestiranja:
Vsi učenci osnovne šole obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom učiteljev, ki jih določi ravnatelj. Izvajali ga bomo prvo šolsko uro ob ponedeljkih, sredah in petkih v matičnih učilnicah (prvo samotestiranje bomo izvedli v sredo, 17. 11.) Vsi učenci od 1. do 9. razreda samostojno izvedejo postopek samotestiranja, učitelj pa diskretno pogleda rezultate samotestiranja. Prosimo vas, da se v naslednjih dneh doma z otrokom pogovorite o samem postopku samotestiranja, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi izvesti tudi sam.

V primeru pozitivnega izvida:
Po opravljenem testu učenci nadaljujejo z vzgojno-izobraževalnim delom. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. V primeru pozitivnega testa bomo starše nemudoma kontaktirali in vas pozvali, da v najkrajšem času pridete iskati svojega otroka. V nadaljevanju vzpostavite kontakt z otrokovim pediatrom, ki vam bo nudil nadaljnja navodila. O rezultatih na PCR testu prosimo obvestite tudi razrednika. Učenec mora biti po protokolu v času čakanja na rezultat PCR testa v izolaciji.

V prihodnjih dneh bomo vsi skupaj potrebovali veliko mero strpnosti, pozitivne energije in predvsem medsebojnega zaupanja. Vsi imamo isti cilj, otrokom omogočiti varno, zdravo, spodbudno šolsko okolje, ki mora ostati odprto za vse. Ne pozabimo, tudi to je njihova temeljna pravica in naša dolžnost, da jim jo omogočimo.

Ivica Vončina,

ravnateljica

Elektronske priloge za prenos:

Dostopnost