Skoči na glavno vsebino

Organizacija

Ravnateljica Ivica Vončina (05) 37 26 200
Pomočnici ravnateljice Zdenka Skrt

Dina Rudolf

(05) 37 26 216
Tajništvo Mojca Blaj

Barbara Leskovec Močnik

(05) 37 26 211

faks (05) 37 71 065

Računovodstvo Tatjana Tratnik

Snežana Leban

Barbara Leskovec Močnik

(05) 37 26 213

(05) 37 26 214

(05) 37 26 214

Šolska svetovalna služba Anamarija Ferfolja

Sergeja Zemljarič

Marja Šifrer Vehar

Mojca Lapanja

Tamara Ortar

Tamara Velikanje

Katarina Mohorič

(05) 37 26 217

(05) 37 26 215

 

(05) 37 26 222

(05) 37 26 221

 

 

 Zbornica   (05) 37 26 218
 Šolska kuhinja Helena Mavri (05) 37 26 219
 Šolska knjižnica Mira Tratnik in Martina Vidmar (05) 37 26 220

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje upravnih postopkov.

Svet šole v mandatu 2021-2024:
predstavniki lokalne skupnosti:  Jožica Lazar, Vesna Miklavčič (predsednica), Petra Vončina
predstavniki staršev: Nina Brus, Polona Lapanja (predstavnica podružničnih šol), Matija Matvoz
predstavniki delavcev: Simona Bevk (RS), Jože Cuderman (PB), Marja Šifrer Vehar (ostali delavci), Hermina Tominec (PŠ), Greta Vončina (PS, namestnica predsednice)

 

 

 

Dostopnost