Skoči na glavno vsebino

EKO ŠOLA

ekošola

EKOŠOLA

Nova vizija izobraževanja ljudem vseh starosti pomaga bolje razumeti svet, v katerem živimo. Hkrati opozarja na kompleksnost ter prepletenost problemov, ki grozijo prihodnosti: to so revščina, razsipna potrošnja, degradacija okolja, propadanje urbanih območij, rast prebivalstva, zdravje, spori in kršenje človekovih pravic.

Ekošola kot način življenja poudarja celovit, interdisciplinaren pristop k pridobivanju znanja in veščin, potrebnih za trajnostno prihodnost, pa tudi za spremembo vrednot, vedenja in življenjskih navad.

Na naši šoli gradimo na temeljih, ki smo jih v projektu Ekošola uresničevali že v prejšnjih letih ( načela? cilji? )

Sledimo naslednjim načelom:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Uresničujemo naslednje cilje:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,

Utrinki iz slikovnega gradiva pričajo o našem dosedanjem uspešnem delu, ki ga bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih ( tudi v smislu trajnostnega razvoja ).

Več o dejavnostih si lahko preberete tukaj.

Dostopnost