Skoči na glavno vsebino

Učenci so se tudi v letošnjem letu pridružili aktivnostim v Tednu globalnega učenja. Osrednja tema letošnjega Tedna globalnega učenja, ki tradicionalno poteka vsak tretji teden v novembru, je: “Mir za planet. Planet miru“. Teden globalnega učenja je letos potekal od 13. do 19. novembra.

TGU je svetovna pobuda za ozaveščanje in poziv k skupnemu premisleku o našem svetu. V tej skupni akciji globalno učenje uporabimo kot orodje solidarnosti in sprememb. V Sloveniji aktivnosti koordinira Platforma SLOGA. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja.

Aktivnosti v tednu globalnega učenja, ki so potekale na naši šoli:

Ana Kurtanjek (1.c)

V sklopu dejavnosti Teden globalnega učenja, smo se z učenci pogovorili o tem, kako bi mi svet lahko naredili lepši, kako lahko sočloveku polepšamo dan ali trenutek ter za kaj smo mi lahko hvaležni. Ob naštetih temah smo si ogledali filmčke z naslovom Mir, Ljudje, Planet. Ob zbranih mislih smo za konec izdelali plakat.

Lidija Kacin (4.b)

Z učenci smo vsebine povezali z učnim načrtom družbe, se najprej pogovorili o pomenu globalnega učenja in spoznali 8 glavnih razvojnih ciljev tisočletja:

Cilji:

  • izkoreniniti skrajno revščino in lakoto;
  • doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo;
  • zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske;
  • zmanjšati smrtnost otrok;
  • izboljšati zdravje mater;
  • boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim;
  • zagotoviti okoljsko trajnost;
  • vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj.

Obiskali smo nekatere izmed spletnih strani in predstavili življenje otrok po svetu.

Izvedli smo delavnico po skupinah, kjer so učenci razmišljali o posameznem trajnem cilju ter kaj lahko dobrega kot posamezniki prispevajo k dosegu ciljev. Svoja razmišljanja so na zaključku predstavili drugim sošolcem.

Nastal je skupen plakat z zapisi in fotografijami.

Anita Vihtelič Janež (PB 5.b, 5.c)

V PB 5.b, 5.c smo se učenci pogovarjali o aktualni situaciji v svetu, o vojnah v različnih delih sveta, o življenju v vojni, o razlogih za vojne in naših željah za mir na svetu. Svoje misli so učenci zapisali na plakata v slovenščini, v svojih maternih jezikih in jezikih, ki se jih učijo. 

Klavdija Pavšič Bajc (5.c)

Z učenci smo si ogledali videogradivo, ki zajema 17 ciljev trajnostnega razvoja. Po končanem ogledu  smo se pogovorili o vsebini.  V drugem delu ure smo si ogledali še slike Isti planet, različne usode in se o njih pogovorili. Učenci so na list narisali sličico z nasprotno usodo in spodaj z eno povedjo napisali, zakaj so hvaležni, da živijo v državi, kjer je mir. O izdelkih smo se pogovorili in jih razstavili v razredu.

Urška Boškovič (6.b)

V 6.b razredu smo se pogovarjali o aktualnem dogajanju po svetu – učenci so izpostavili vojne, lakoto, nepravično delitev dobrin… Ogledali smo si vse video vsebine na platformi sloga, o partnerstvih, planetu, blaginji, ljudeh in miru, ter se o njih pogovorili. Učenci so nato ustvarjali na temo, ki se jih je najbolj dotaknila, ki se jim zdi najbolj pereča. Nastal je plakat z risbami in zapisanimi mislimi ter željami učencev.

Marija Majnik (7.a)

Učenci 7.a so med razredno uro spoznavali cilje trajnostnega razvoja – načrt, kako do leta 2030 izkoreniniti revščino in lakoto, zaščititi planet ter zagotoviti, da vsi ljudje uživamo v miru in blaginji. Osredotočili smo se na cilje, ki so povezani z mirom. Ogledali so si posnetek, razmišljali kakšen bo svet leta 2030 in iskali rešitve, kako bi lahko sami pripomogli k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja. Svoje ideje so zapisali in te zapise razstavili na pano v razredu. 

Polona Kapitan (8.b, 8.c, 8.d)

»Mir za planet. Planet miru.«

V okviru aktivnosti Tedna globalnega učenja so učenci 8. b, c in d razreda Osnovne

šole Idrija pri pouku DKE (učiteljica Polona Kapitan) razmišljali o izzivih, s katerimi se

sooča sodobni svet. Seznanili so se z Agendo 2030, ki si prizadeva za bolj

trajnosten, pravičnejši in miroljubnejši svet. Glavni poudarek je bil tokrat na slednjem

– spodbujati mir, pravičnost in dostop do pravnega varstva za vse. Učenci so si bili

enotni v trditvi, da mir ni samoumevna dobrina. Razmišljali so o tem, kako lahko kot

posamezniki in kot skupnost prispevamo k trajnejšemu miru na svetu. Svoje misli so

strnili v kratke zapise.

Dostopnost