Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

v skladu z 82. členom Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS 49/2020 z dne 10. 4. 2020), smo upoštevali predpisani 60 dnevni plačilni rok za naše račune, izdane od datuma veljavnosti zakona dalje.

Z okrožnico nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 27. 10. 2020 obvestilo, da se glede na 82. člen ZIUZEOP, plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačili (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 – ZDLGPE).

Iz tega sledi, da za šole ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba.

Za obračun storitev za mesec oktober je rok plačila 18. 11. 2020, tako za trajnike kot za ostale, ki nimate trajnih nalogov.

Dostopnost