Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

šole do danes še nismo dobile uradnih navodil, kako bo naslednji teden potekalo šolanje za osnovnošolce. Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo danes prejeli okrožnico z navodili v zvezi z zagotavljanjem toplega obroka za učence, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo. Predvideli so dva scenarija:
 
1.  za vse učence je organizirano šolanje na daljavo: 
Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
Učenci in dijaki se na obrok prijavijo preko šole. Starše prosimo, da prijave pošljete do petka 6. 11. 2020 do 12. ure na elektronski naslov: sabina.lidjan@guest.arnes.si. Upravičenost do brezplačnega obroka šola preveri preko Centralnega registra udeležencev vzgoje in izobraževanja.
Občina bo na podlagi zbranih prijav organizirala pripravo in distribucijo toplih obrokov. Več informacij o tem, kje in na kakšen način bo možen prevzem obroka, boste prijavljeni prejeli v naslednjih dneh. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se bodo zagotovila iz državnega proračuna.
2. pouk za učence in dijake bo organiziran kombinirano – kot izobraževanje na daljavo in izobraževanje na šoli:
Šola za učence, ki se izobražujejo v šoli, organizira prehrano kot do sedaj v skladu z Zakonom o šolski prehrani.
Za učence, za katere je organizirano šolanje na domu in so upravičeni do brezplačnega obroka in se nanj prijavijo, organizira topli obrok po enaki ceni.
Pogoji za uveljavljanje pravice do brezplačnega toplega obroka so enaki kot v prvem scenariju. Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
Šola bo upravičenost do brezplačnega obroka preverjala preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.
Učenci in dijaki se na obrok prijavijo preko šole. Starše prosimo, da prijave pošljete do petka 6. 11. 2020 do 12. ure na elektronski naslov: sabina.lidjan@guest.arnes.si. Upravičenost do brezplačnega obroka šola preveri preko Centralnega registra udeležencev vzgoje in izobraževanja.
Občina bo na podlagi zbranih prijav organizirala pripravo in distribucijo toplih obrokov. Več informacij o tem kje in na kakšen način bo možen prevzem obroka, boste prijavljeni prejeli v naslednjih dneh. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se bodo zagotovila iz državnega proračuna.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na elektronskem naslovu: sabina.lidjan@guest.arnes.si
V upanju, da se kmalu spet srečamo v živo, vas lepo pozdravljamo.
Šolska svetovalna služba
Dostopnost