Skoči na glavno vsebino

Vabimo vas, da se kot družina priključite meritvam v projektu Eupasmos.

Meritve bodo potekale na OŠ Idrija v začetku novembra. Pogoj za vključitev je, da je otrok, ki hodi na našo šolo star vsaj 11 let in je vključen v ŠVK (športnovzgojni karton oz. MojSLOfit).

V meritve skušamo vključiti čim več družinskih članov (starši, stari starši, bratje in sestrice – ki pa niso mlajši od 11 let). Meritve bodo potekale tako, da bomo merjencem na prvem obisku namestili merilnike. Merilniki so majhni, nemoteči in nimajo GPS. Čez en teden se vrne merilnike, izpolni vprašalnik in naredi motorične teste.

Družine se lahko prijavite na tina.ferjancic@guest.arnes.si,  da vam bomo lahko poslali nadaljnje informacije.

Opis projekta

SODELOVANJE V RAZISKAVI EUPASMOS – European Union Physical Activity and Sport Monitoring System

Projekt EUPASMOS je Erasmus + projekt, financiran iz strani Evropske komisije (št. 2017-3322/001/001), katerega osnovni cilj je oblikovati sistem spremljanja telesne dejavnosti in športa odraslih, ki bo zagotovil primerljive, veljavne in zanesljive tovrstne podatke v državah članicah Evropske unije.

Za uresničevanje ciljev načrtujemo merjenje telesne dejavnosti s pospeškometri in ocenjevanje telesne dejavnosti s štirimi uveljavljenimi vprašalniki v Evropski uniji (IPAQ-SF, GPAQ, EHIS-PAQ, Eurobarometer) v vseh državah partnerjev projekta (Ciper, Francija, Italija, Latvija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska,  Slovenija in Švedska). V Sloveniji bomo ob tem preverili še merjenje telesne dejavnosti s fitnes zapestnicami in vprašalnik SHAPES-SLO za najstnike ter primerjali telesni fitnes članov družine.

Slovenski vzorec bomo oblikovali na podlagi razširjenih družin šolarjev in sicer tako, da bomo vanj zajeli najstnike (11-18 let), starše ter stare starše. V vzorec bomo vključili le družine, kjer bomo pridobili soglasje za merjenje najmanj enega najstnika in enega starša, prednost pri vključevanju pa bodo imele družine z več člani iz različnih generacij. Meritve bodo potekale tako, da bodo vsi člani družine prišli ob dogovorjenem času na šolo, kjer jim bomo namestili merilnike in jim razložili njihovo uporabo. To bo trajalo približno pol ure. Merilnik pospeška je naprava, ki na ne-invaziven način – na podlagi premikov telesa – izračuna porabo energije telesa in je ob tem nemoteča. Na ta način želimo pridobiti objektivno izmerjene podatke o telesni dejavnosti. Zato bodo po njihovi namestitvi vsi člani družine nepretrgoma dan in noč (izjema je tuširanje ali druge vodne dejavnosti; naprave niso moteče za spanje) nosili merilnik in se pri tem vedli kot običajno (namen je, da se ugotovi njihov običajni vzorec gibanja!). Vsak dan bodo v predhodno pripravljen dnevnik zabeležili svoje dejavnosti. Po tednu dni nošenja naprave bo sledilo novo dogovorjeno srečanje na šoli. Takrat bomo pobrali merilnike in dnevnike, opravili intervjuje (tedenski priklic telesne dejavnosti) in izvedli antropometrične meritve sodelujočih (višina, masa, obseg trebuha), odrasli pa bodo lahko glede na izbiro opravili tudi gibalne naloge, na podlagi katerih jim bomo dali povratno informacijo o njihovem telesnem fitnesu (vesa v zgibi, predklon sede, dotikanje plošč z roko, premagovanje ovir nazaj, dviganje trupa, tek ali hoja na 600m). To srečanje bo trajalo dobro uro. Po nekaj tednih, ko bomo analizirali podatke, bomo vsem sodelujočim posredovali pisno poročilo s povratno informacijo o njihovi telesni dejavnosti.

Dostopnost