Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2017/18 smo na naši šoli v maju poskusno izvedli akcijo Pešbusa, katere glavni koordinator je Institut za politiko prostora. Izvedli jo bomo tudi takoj na začetku letošnjega šolskega leta v septembru in sicer v času tedna mobilnosti (3. in 4.teden septembra). Starši letošnjih prvošolcev ste bili o tem seznanjeni na prvem junijskem roditeljskem sestanku.

Aktivna pot v šolo pomeni, da otroci v šolo pridejo peš, s kolesom ali skirojem. Pomembna je za zdravje, samostojnost in socialni razvoj otrok, saj zagotavlja minimalno priporočeno količino fizične aktivnosti in spodbuja vzgojo o prometni varnosti ter trajnostnem razvoju. Otroci, ki hodijo v šolo peš ali s kolesom, so bolje telesno pripravljeni kot tisti, ki se vozijo. Dokazano je, da se taki otroci tudi sicer več gibljejo in med drugim lažje sledijo pouku.

V tujini je razširjena navada, da odrasli organizirano spremljajo otroke do šole peš po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku. V Italiji in Švici je na primer znan pod imenom pedibus, v Veliki Britaniji in ZDA pa kot walking bus. Tak način skupne hoje v šolo smo pri nas imenovali Pešbus. Pešbus ima določene postaje in vozni red, vodi ga spremljevalec in deluje podobno kot pravi šolski avtobus, le da se ne premika na kolesih, temveč z nogami. Otroci se v varnem okolju privajajo na udeležbo v prometu in so tako pozneje pripravljeni na samostojno pot v šolo. Za dobro delovanje Pešbusa je potrebno zanesljivo partnerstvo med spremljevalci, starši in otroki. Spremljevalci PEŠBUSA so lahko starši, sorodniki, prostovoljci nevladnih organizacij …

Pešbus bomo v sodelovanju z občino Idrija ponudili učencem 1.triade, ki so v prometu najbolj ranljiva in še ne dovolj samostojna skupina. Že prvi dan bodo učenci prejeli prijavnice na akcijo, na podlagi katerih bodo lahko sodelovali v Pešbusu. Vabljeni tudi vi starši kot spremljevalci Pešbusa. Podrobnejše informacije boste starši prijavljenih otrok dobili naknadno.

Glede na prijave bomo pripravili ‘vozne rede’ in ‘proge’ Pešbusa.

Več o programu Aktivno v šolo in akciji PEŠBUS si lahko preberete na spletni strani aktivnovsolo.si, z vprašanji pa se lahko obrnete tudi na info@aktivnovsolo.si.

Koordinator na šoli: Lidija Kacin                                                                                                                 Ravnateljica: Ivica Vončina

Dostopnost