Skoči na glavno vsebino

NAVODILA ZA PRVI ŠOLSKI DAN

(ponedeljek, 3. 9. 2018)

Vsi učenci od 2. do 9. razreda se ob 7.50 zberejo pri svojem razredniku pred glavnim vhodom v šolo.

Prvi dan pouka

Pouk bo za učence od 2. do 5. razreda potekal 4 šolske ure,

za učence od 6. do 9. razreda 5 šolskih ur.

Pouk izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov se bo pričel v torek, 4. 9. 2018.

Malica bo organizirana za vse učence.

Kosilo bo organizirano za učence, ki se bodo prijavili pri razredniku.

Jutranje varstvo bo od 6.45 do 7.40 v učilnici na razredni stopnji.

Varstvo vozačev bo 5., 6. in 7. šolsko uro v učilnici na razredni stopnji. Obe učilnici bosta označeni.

Za učence od 2. do 5. razreda bo podaljšano bivanje potekalo po razporedu.

Avtobusi bodo vozili po ustaljenem voznem redu.

Ne pozabite na copate!

Spodaj so obljavljena podrobnejša navodila za posamezne razrede.

Dragi učenci, želimo vam uspešno šolsko leto 2018/19.

Kolektiv OŠ Idrija

 

1. RAZRED

Prvošolci ste navodila za prvi šolski dan prejeli po pošti.

2. RAZRED

 1. Učenci prinesejo s seboj :
 • PODPISANE in ZAVITE ZVEZKE
 • PERESNICO
 • BELEŽKO Z VPISANIM:
  • IMENOM IN PRIIMKOM,
  • INFORMACIJO RAZREDNIKU, ČE JE OTROK V PODALJŠANEM BIVANJU, NA KOSILU, VARSTVU VOZAČEV
 • KARTONASTO MAPO
 • PODPISANE ŠOLSKE COPATE
 • OBESEK ZA KLJUČ GARDEROBE.
 1. Ostale pripomočke prinesejo po urniku v naslednjih dneh.
 1. Prvi dan bo pouk trajal štiri šolske ure. Po pouku bo potekalo podaljšano bivanje in varstvo vozačev.

 

3. RAZRED

Učenci 3. razreda naj s seboj prinesejo:

 • Šolsko torbo z vsemi zavitimi DZ in zvezki, peresnico, beležko in šolskimi copati.
 • Ostale pripomočke prinesejo po urniku v prihodnjih dneh.
 • Informacijo, če bo otrok naročen na kosilo in do kdaj bo v šoli.
 • S seboj naj imajo obesek za ključe garderobne omarice.
 • Vse naj bo podpisano.

 

4. RAZRED

S seboj prinesejo podpisane in zavite potrebščine za :

 • SLOVENŠČINO
 • MATEMATIKO
 • PERESNICO
 • BELEŽKO Z VPISANIM TOČNIM NASLOVOM BIVANJA TER TELEFONSKIMI ŠTEVILKAMI OBEH STARŠEV
 • KARTONASTO MAPO,
 • PODPISANE ŠOLSKE COPATE.

Prvi dan bo pouk trajal štiri šolske ure.

 

5. RAZRED

S seboj prinesejo podpisane in zavite potrebščine za :

 • SLOVENŠČINO (ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 2)
 • MATEMATIKO (ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo, količina: 1 in ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, količina: 1)
 • PERESNICO (z vsemi pisali)
 • TRŠA KARTONASTA MAPA (za vsa obvestila…)
 • BELEŽKA (v njej naj bo podpisana prijava za malico in kosilo – učenci, ki niso vključeni v PB, morajo imeti čip oz. novo prijavljeni ga bodo prejeli 1. šolski dan)
 • PODPISANI ŠOLSKI COPATI

Prvi dan bo pouk trajal štiri šolske ure.

 

Učenci od 6. – 9. razreda imajo prvi šolski dan pouk po naslednjem urniku:

  1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura
6. a

       RAZREDNA URA

NAR ZGO
6. b GUM MAT
6. c ŠPO SLO
7. a GEO TJA
7. b GUM SLO
7. c SLO GEO
8. a ZGO KEM
8. b DKE GUM
8. c FIZ BIO
9. a BIO MAT/TJA
9. b SLO MAT/TJA
9. c SLO MAT/TJA

 

ONIS  2.-9.r

Dobimo se v ponedeljek, 3. 9. 2018 ob 7.45 pred glavnim vhodom v šolo, kjer vas bodo čakale vaše učiteljice.

S seboj prinesite vse šolske potrebščine.

Delo bo potekalo po urniku za prvi šolski dan. Organizirano je tudi podaljšano bivanje in kosilo.

PPVI

Novo šolsko leto bomo pričeli v ponedeljek, 3. septembra 2018 ob 7.45. Jutranje varstvo se prične ob 6.30. S seboj prinesite šolsko torbo z vsemi potrebščinami ter šolske copate. Prevozi bodo potekali po običajnem urniku.

PODALJŠANO BIVANJE

Za vse prijavljene učence od 2. do 5. razreda bo podaljšano bivanje potekalo po ustaljenem urniku od 3. 9. 2018 dalje. Za vse predčasne odhode (glede na prijavnico) morajo imeti učenci pisno dovoljenje staršev.

Prosimo vas, da imajo učenci, ki bodo naročeni na popoldansko malico, to zapisano v beležki.

Popoldanska malica bo organizirana za učence, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju po 15. uri. Učenci bodo skupaj z učiteljico/učiteljem malicali v jedilnici takoj po 15. uri.

Za prijavljene prvošolce se začne podaljšano bivanje v torek, 4. 9. 2018.

Dostopnost