Skoči na glavno vsebino

V ponedeljek, 2. oktobra 2017, je ravnateljica  OŠ Idrija, Ivica Vončina, sklicala prvi sestanek predstavnikov oddelčnih skupnosti. Prisotni so bili predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda, predstavnika ONIS in predstavnik PPVI.

Ravnateljica je učence je seznanila z namenom šolske skupnosti, kakšne so njene naloge, kako urejamo, rešujemo stvari preko šolske skupnosti. Z učenci je spregovorila o nalogah, ki jih imajo kot predstavniki razrednih skupnosti. To je, da svojim razredom prenašajo novice in sklepe, ki se jih dogovorimo na sestankih. Prav tako na skupnih srečanjih ŠS posredujejo vprašanja in pobude svojih razredov.

Učenci so potrdili predlog ravnateljice, da bo v tem šolskem letu mentorica šolske skupnosti in šolskega parlamenta učiteljica Melita Rutar.

Izvedli so tudi volitve predsednika in podpredsednika šolske skupnosti za šolsko leto 2017/18.

Največje število glasov je dobila Tinkara Pavšič iz 9. a in tako postala predsednica šolske skupnosti OŠ Idrija v šolskem letu 2017/18, na drugem mestu po številu glasov je bil Blaž Grošelj iz 8. a in tako postal podpredsednik šolske skupnosti OŠ Idrija.

Mentorica je predstavnikom predstavila program dela za šolsko leto 2017/18.

Sestanki šolske skupnosti bodo potekali vsake dva meseca oz. po potrebi. V nadaljevanju bodo sestanki potekali ločeno za (1.-5. razred) in (6.-9. razred).

Predstavniki ŠS se na razrednih urah, med odmori, pogovori in drugje s svojimi sošolci pogovarjajo in razpravljajo o dejavnostih na šoli in o stvareh, ki bi jih radi spremenili. Nato predstavniki oddelkov te ideje predstavijo na sestankih ŠS.

Pridružili se bomo akcijam šole in za to delo motivirali vse učence na šoli (zbiranje zamaškov) ter s svojim zgledom spodbujali vse učence na šoli.

Učence naše šole bomo nagovarjali, da bodo aktivno sodelovali v različnih zbiralnih akcijah ter akcijah Karitasa in Rdečega križa.

V mesecu novembru bomo med predstavnike ŠS sprejeli prvošolce in jim pripravili krajši program.

Več časa bo namenjeno pogovoru o temi 28. otroškega parlamenta »Šolstvo in šolski sistem«, branju predlagane literature, priprava na občinsko in regijsko srečanje otroških parlamentov. Sodelovali bomo na medobčinskem in regijskem otroškem parlamentu.

Tudi temi »Kje pa vas čevelj žuli?« bomo namenili dovolj prostora.

Vsem predstavnikom oddelčnih skupnosti želimo uspešno in ustvarjalno šolsko leto!

Dostopnost