Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

v nekaterih razredih se spet vztrajno pojavljajo naglavne uši. Kljub temu, da smo vas seznanjali s to nadlogo, je nismo uspeli odpraviti. Zavedamo se, da je zatiranje nadležnih zajedavcev trdovratno opravilo, saj je ciklus njihovega razmnoževanja zelo kratek (le 5 do 10 dni).

V želji, da bi se vaš otrok in vsi skupaj na šoli dobro počutili, vas prosimo za sodelovanje. Le vsi skupaj lahko z učinkovitimi ukrepi zatremo naglavne uši v razredu.

Prilagamo Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki jih je pripravil Inštitut za varovanje zdravja RS.

Glede na dolgotrajni problem pa navajamo nekaj dejstev:

  • Dolžnost šole je obveščanje staršev o pojavu uši in načinih za odpravljanje. Šola ni dolžna pregledovati lasišč in izvajati razuševanja.
  • Razuševanje je naloga in dolžnost starša. Prav tako ste starši dolžni šolo obvestiti o pojavu uši in obvestiti tudi starše otrok, s katerimi je bil otrok, ki uši ima, v stiku.
  • To dolžnost staršem nalaga Zakon o nalezljivih boleznih v 3. odstavku 27. člena (Uradni list 33/2006).

Večina otrok dobi uši ponavadi veliko prej, preden se problem sploh zazna.

Pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti imajo ključno vlogo starši in tega ne morejo nadomestiti  ne šola in ne zdravstvena služba – so jim pa lahko v pomoč. Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih niso dolžni pregledovati lasišča niti izvajati razuševanja.

Dostopnost