Skoči na glavno vsebino

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2015/2016

    Razpis za vpis  v SŠ  – elektronska oblika     Informativni dnevi v SŠ in dijaških domovih .       13. 2. in 14. 2. 2015   Prijavljanje učencev za opravljanje preizkusa posebnih nadarjenosti (PN), znanj in spretnosti, ki jih zahtevajo določene SŠ...

Subvencija za šolsko prehrano

Od 1. februarja 2013 se uporablja nov Zakon o šolski prehrani, ki določa, v proračunskih letih 2013 in 2014 določa naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano:   SUBVENCIJA ZA MALICO: Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne...
Vpis v 1. razred za šol.l. 2013/2014

Vpis v 1. razred za šol.l. 2013/2014

Vpis v 1. razred za šol.l. 2013/2014 bo potekal v času od 11. 2. do 18. 2. 2013: – na centralni šoli v pisarni šolske psihologinje od 11. 2. do 14. 2. popoldne – na podružnični šoli v Godoviču 14. 2. od 7. do 10. ure – na podružnični šoli v Zavratcu...

DODELITEV – PRIDOBITEV STATUSA

(Zakon o spremembah in dopolnitev Zakona o osnovni šoli: Ur.l. RS, št. 63/2013) Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez....

Novi zakon o štipendiranju

Novi zakon o štipendiranju   Državni zbor RS je v mesecu juniju 2013 sprejel novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) – začetek njegove veljavnosti pa je predviden   s 1. januarjem 2014. Zakon prinaša naslednje spremembe: Zakon poleg državne...

Karierni klubi

V okviru poklicne orientacije nadaljujemo tudi v šolskem letu 2014/2015 s Kariernimi klubi – delavnice strojništva, elektrotehnike in informatike. V delavnice se lahko vključijo učenci in učenke od 6. do 9. razreda. Tri srečanja bodo potekala na Poklicni šoli...
Dostopnost