Skoči na glavno vsebino

Novi zakon o štipendiranju

 

Državni zbor RS je v mesecu juniju 2013 sprejel novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) – začetek njegove veljavnosti pa je predviden   s 1. januarjem 2014.

Zakon prinaša naslednje spremembe:

  • Zakon poleg državne štipendije tudi za mladoletne dijake na novo uvaja štipendijo za deficitarne poklice in možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek štipendije. Ni mogoče kombinirati kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice (mesečno bo znašala 100 EUR; razpisal jih bo Javni sklad RS za razvoj kadrov na podlagi politike štipendiranja, ki jo bo sprejela vlada).
  • Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Po novem lahko dijak pridobi Zoisovo štipendijo, če izpolnjuje naslednja dva pogoja:

izjemni dosežek, ki je ključnega pomena za pridobitev štipendije

– in povprečna ocena 4,70 dosežena v zaključnem razredu OŠ (ocena ne bo več glavno merilo; upošteva se povprečje vseh številčno ocenjenih predmetov).

Identifikacija nadarjenosti ni več pogoj za pridobitev štipendije. Štipendist poleg Zoisove štipendije lahko prejema tudi druge štipendije, npr. kadrovsko.

  • Pri sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcem (izvajajo Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ali regionalne razvojne agencije), se za pridobitev ne upošteva starostni pogoj.

 

(glej tudi http://www.sklad-kadri.si   in
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139)

Dostopnost