Skoči na glavno vsebino

Učitelji

Elektronski naslovi učiteljev

 

Učitelji od 1. do 5. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Simona Bevk Tratnik 1. a, DOP, DOD 1. a
Majda Mlinar 1. b, DOP, DOD 1. b
Ana Kurtanjek 2. učiteljica v 1. a, PB /
Živa Caruso 2. učiteljica v 1. b, JV, PB /
Mateja Kogej Lapajne 2. a, DOP 2. a
Nuša Mravlje 2. b, DOP 2. b
Renata Hvala 2. c, DOP 2. c
Branka Skrt neobvezni izbirni predmet angleščina N1A v 1. razredu
tuji jezik angleščina v 2. in 3. r., 4. c, 4. g, UP
/
Petra Leskovec 3. a, DOP 3. a
Tina Strnad Kuduzović 3. b, DOP 3. b
Sabina Šmit 3. c, DOP 3. c
Dušanka Likar Černilogar 4. a, DOP 4. a
Miroslava Mlakar 4. b, DOP 4. b
Lidija Kacin 4. c, DOP 4. c
Klavdija Pavšič Bajc 5. a, DOP 5. a
Sabina Gnjezda Vidmar 5. b, DOP 5. b
Andreja Bizjak 5. c, DOP 5. c
Urška Boškovič neobvezni izbirni predmet nemščina
tuj jezik angleščina v 5. r.
/
Melita Rutar tuj jezik angleščina v 5. r. /
Peter Tončič tuj jezik angleščina v 4. r. /
Neža Ržek tuj jezik angleščina v 4. in v 5. r. /
Dina Rudolf NTE /
Nejc Grošelj

neobvezni izbirni predmet 

računalništvo – NRA v 4. – 6. r.

/
Irma Gnezda neobvezni izbirni predmet (likovna) umetnost /
Elizabeta Lampe GUM v 2., 4. in 5. r. /
Zdenka Skrt DOD v 2. in 3. r., ISP v 1. in 2. r., ID v 5. r /
Vesna Carl ISP 2.–6. r.; DOD v 5. r. /
Tina Ferjančič 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. b /
Romana Močnik neobvezni izbirni predmet – šport
2. učitelj pri urah ŠPO v 2. c
/
Jože Cuderman 2. učitelj pri urah ŠPO v 2. a /


Učitelji od 6. – 9. razred

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Tanja Andder 7.–9. r. N2I, PB /
Marina Bizjak 7.–9. r. GUM, MPZ /
Urška Boškovič 4.–9. r. TJA, NI1, NI2, NI3, N2N1, N2N2 nadomestni razrednik 8. a
Barbara Carli 6.–9. r. MAT 7. b
Jože Cuderman 6.–9. r. ŠPO, ŠZZ, IŠP, NŠP – Godovič /
Simon Čibej 5. – 8. r TIT, TIT – ONIS, OGL /
Vanja Čibej 6.–9. r. MAT 7. a
Urša Erjavec 6. – 9. r. SLJ, PB /
Tina Ferjančič 6.–9. r. ŠPO, ŠSP, ŠZZ razrednik 7. c
Snežana Gabršček 6. r GOS, GOS – ONIS /
Irma Gnezda 6.–9. r. LUM, LS1, LS2, LS3 nadomestni razrednik 7. b
Nejc Grošelj 6.–9. r. UBE, MME, ROM, NRA, RO in IP – ONIS
organizator rač. dejavnosti
nadomestni razrednik 7. a
Robert Jereb 6.–9. r. SLO, FVZ razrednik 8. a
Polona Kapitan 7., 8. r. DKE /
Maša Kenda 8., 9. r. KEM, FIZ, POK razrednik 9. b
Matjaž Kerček 6.–9. r. GEO, ONA, ŽČZ, DOD nadomestni razrednik 7. c
Maria Ana Kremžar Jerman 9. r. IP ŠP /
Elizabeta Lampe 2.– 6. r. GUM, GUM – ONIS, MPZ, OPZ razrednik 6. c
Marija Majnik 6.–9. r. ZGO, DOD razrednik 6. a
Romana Močnik 6.–9. r. ŠPO, IŠP, ŠSP, NŠP razrednik 6. b
Alenka Peternelj 6.–9. r. NAR, NAR – ONIS, GOS – ONIS, DOP, laborant nadomestni razrednik 6. a
Tjaša Petkovšek 6.–9. r. SLO, DOP razrednik 9. c
Leon Pisk 6.–9. r. ŠPO, ŠPO – ONIS, IP – ONIS razrednik 8. c
Dina Rudolf 7.–8. r. TIT /
Melita Rutar 5.–9. r. TJA razrednik 9. a
Neža Ržek 4.–9. r. TJA, DOP nadomestni razrednik 6. c
Erika Škufca 6. r TIT, MAT /
Peter Tončič 4.–9. r. TJA, TJA – ONIS, VNN, TJA – Godovič nadomestni razrednik 9. a
Martina Vidmar 6.–9. r. LUM – delitve  
Anja Vencelj 8., 9. r. FIZ, MAT, DOP, DOD, DIP
organizator rač. dejavnosti
nadomestni razrednik 9. b
Greta Vončina 8., 9. r. BIO, DOD, organizator šolske prehrane razrednik 8. b
Jožica Zupančič 6.–9. r. SLO, DOD, DOP  


Učitelji v podaljšanem bivanju

Ime in priimek Poučuje v oddelku Elektronski naslov
Ana Kurtanjek
Simon Čibej
1. a
Tanja Andder 1. b
Eva Širca Likar 2. a, 2. b
Polona Kapitan 2. b, 2. c
Anja Kogoj 2. c, 3. c
Bernarda Tušar 3. a, 3. c
Maja Petrovčič 3. a, 3. b
Petra Lapanje 3. b, 4. a
Erika Kavčič 4. b, 4. c
Snežana Gabršček
Maria Ana K. Jerman
4. c, 5. a
Anita Vihtelič Janež
Martina Vidmar
5. b, 5. c
Kerstin Ornik 1.–9. r. ONIS

 

 

Učitelji na podružničnih šolah

PŠ Godovič

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Maja Bežek Šmid 1. g, 2. g, DOP, DOD 1. g, 2. g
Urška Gostiša 2. učitelj v 1. razredu, ISP /
Natalija Pintar 3. g, 4. g, DOP, DOD, JV  3. g, 4. g
Hermina Tominec 5. g, ISP, DOP, DOD 5. g
Jože Cuderman ŠPO – 3., 4., 5. g, NIP ŠPO /
Katarina Mohorič ŠSS, DSP /
Manca Černe PB /
Urška Podgornik PB /
Karmen Grobin  DSP /
Branka Skrt TJA 1.–4. g /
Peter Tončič TJA 5. g /

 

PŠ IU OM PP

ONIS

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Martina Jazbar Čefarin 1., 2. o, 5. o, DSP 1., 2., 5. o
Neja Čopič Tončič 6., 7., 8., 9. o, DSP 6., 7., 8., 9. o
Bernarda Tušar druga učiteljica v 1. razredu ONIS /
Kerstin Ornik PB /
Barbara Leskovec Močnik spremljevalec učenca /
Leon Pisk ŠPO /
Nejc Grošelj IP, RO /
Elizabeta Lampe GUM /
Snežana Gabršček GOS /
Alenka Peternelj NAR /
Peter Tončič TJA /
Karmen Grobin DRU, SCU /

PP VIZ

Ime in priimek Poučuje v oddelku Razrednik Elektronski naslov
Marta Erjavec 2., 3., 4. stopnja 2., 3., 4. stopnja
Majda Breitenberger varuhinja nadomestni razrednik

 

Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

Ime in priimek Delovno mesto Elektronski naslov
Marja Šifrer Vehar ŠSS, pedagog, učitelj DSP
Sabina Lidjan ŠSS, psiholog, učitelj DSP
Anamarija Ferfolja ŠSS, socialni pedagog, učitelj DSP
Tamara Ortar ŠSS (za ONIS in PPVI), inkluzivni pedagog, učitelj DSP
Mojca Lapanja ŠSS, specialni in rehabilitacijski pedagog, logoped in surdopedagog, učitelj DSP
Tamara Velikanje ŠSS, socialni pedagog, učitelj DSP
Katarina Mohorič ŠSS, inkluzivni pedagog, učitelj DSP
Janja Kravos pedagog, učitelj DSP
Karmen Grobin pedagog, učitelj DSP
Erika Kavčič pedagog, učitelj DSP
Anja Kogoj družinski in zakonski terapevt, učitelj DSP
Mira Tratnik
Martina Vidmar
knjižničarka
Boštjan Bogataj računalničar in organizator informacijske dejavnosti

 

Vsi ostali učitelji imajo elektronski naslov v obliki . Za dodatne informacije lahko pišete na .

Dostopnost