Skoči na glavno vsebino

Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz je knjižnično muzejski projekt, v katerega se že več let vključuje tudi naša šola. Glavna cilja kviza sta spoznavanje naravne in kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in, v letošnjem letu, z Mestnim muzejem Ljubljana.

Osrednja tema že 14. cikla MEGA kviza z naslovom VODNIK PO SLEDOVIH BESED je bila knjiga in zgodovina njenega nastanka in razvoja, od najstarejših ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo knjige brez papirja in seveda – varno od doma.

MEGA kviz je bil razdeljen na 5 sklopov: Pišem, da ne pozabim, Ne piše se le na papir, Od rokopisa do tiska, Knjige so zakladi in Knjiga. Znanje. Razum. 

Spoznavanju vsebin Mega kviza se je v šolskem letu 2019/20 v okviru dodatnega pouka zgodovine pridružilo osem učencev: Larisa Gantar 6.a, Nika Kastrin 6.a, Gregor Govekar 6.a, Karolina Gantar 6.b, Janja Pavšič 6.b,  Tine Vončina 6.b, Lamija Hasanagić 8.c in Lucija Mrak 8.c.

Med reševalci, ki so rešili vse sklope in prišli do MEGA gesla, je bila izžrebana učenka naše šole NIKA KASTRIN, ki je prejela knjižno darilo, družinsko vstopnico Mestnega muzeja Ljubljana ter nagrade iz darilnega programa Mestnega muzeja Ljubljana.

Nagrajenki in tudi vsem ostalim reševalcem MEGA kviza iskreno čestitamo.

Vsi učenci pa ste vabljeni k reševanju MEGA kviza tudi v letošnjem šolskem letu, ki  se bo posvetil Bralni znački, ki že 60 let spodbuja razvoj bralne kulture na Slovenskem.

Dostopnost