Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši in učenci!

 

Za nami je že prvi teden šolanja od doma. Za vse nas je to velika sprememba. Vsi se bomo srečevali z novimi izzivi, predvsem pa se bo potrebno marsičesa novega naučiti. V teh težkih časih je prav, da stopimo skupaj in si med seboj priskočimo na pomoč. Skupaj bomo premostili tudi te ovire, pomembno je, da ostanemo zdravi.

 

Prejšnji teden, ko so na hitro sprejeli sklep, da se šole zapirajo, učitelji nismo prejeli točnih navodil o poteku samega dela. Učitelji smo se dogovorili, da vam pripravimo nekaj dejavnosti, ki jih sami porazdelite preko celega tedna.

 

Tekom tega tedna pa smo s strani vodilnih prejeli natančnejša navodila.

 

Navodila za delo bomo od sedaj naprej posredovali dnevno. Dnevno moramo pripraviti toliko dejavnosti, kolikor imajo učenci ur na urniku.

 

Tedensko moramo tako pripraviti dejavnosti za 4 ure slovenskega jezika, 4 ure matematike, 2, 3 ali 4 ure naravoslovje, družboslovja, po eno uro za oba izbirna predmeta, 3 ure športa, tehnike in tehnologije, 1 uro glasbene in 2 uri likovne umetnosti, 2 uri gospodinjstva in angleščine.  Dejavnosti bomo skušali razporediti tako, da bodo otroci tekom tedna enakomerno obremenjeni s šolskim delom.

 

Določene vsebine po predmetih bomo lahko predelali v taki obliki, določene pa bomo kasneje v šoli. V strokovni presoji učitelja je, katere so te vsebine in za kateri predmet koliko in kdaj. Sledite objavljenemu na naši spletni strani.

 

Da bo pouk na daljavo uspešen, je zelo pomembna komunikacija med nami. Učitelji smo dolžni spremljati delo učenca, ga pri delu usmerjati, mu pomagati, če zaide v težave. Zato si želimo vaših povratnih informacij, fotografij izdelkov, opravljenih vaj, zapisov, opisov morebitnih težav, mogoče tudi video posnetkov. Pravzaprav jih potrebujemo in povratne informacije potrebujete tudi vi.

Z veseljem si bomo ogledali in prebrali poslano in vam tudi odgovarjali. Najlažje bi bilo, da nam informacije posredujete sproti. Ni pa potrebno pošiljati povratnih informacij za prav vse – posredujete fotografijo opravljenega dela v zvezku, ilustracij, likovnih izdelkov, kakšnega zanimivejšega dogodka, trenutka med šolanjem na domu, lahko tudi v obliki  zapisa. Učitelji bomo to pregledali in vam posredovali nazaj do 15. ure popoldne.

 

 

Zavedamo se, da učenci pri delu potrebujejo veliko vaše pomoči, da marsikateri izmed vas sedaj to opravlja poleg svojega dela, ki ga opravlja od doma.

V kolikor imate težave z opravljanjem nalog, časovno ali učno, svoji razredničarki prosim sporočite in boste skupaj poiskali rešitve ter prilagodili delo, dejavnosti.

 

Tudi učiteljice že pogrešamo svoje učence in bi jih bilo prav lepo videti, vsaj virtualno ali po fotografijah.

 

Povezujmo se, sodelujmo in iz te nenavadne situacije izluščimo najboljše, predvsem pa OSTANITE DOMA in OSTANIMO ZDRAVI.

 

 

Učiteljice ONIS

Dostopnost