Skoči na glavno vsebino

Za učence 6. in 9. razreda bo v dopoldanskem času ob prisotnosti učitelja omogočen vpogled v ovrednotene preizkuse nacionalnega preverjanja znanja. Vpogled se bo za učence izvajal po sledečem razporedu:

  1. razred:

ponedeljek, 3. 6.    SLO

torek, 4. 6.               MAT

sreda, 5. 6.               TJA

  1. razred

četrtek, 6. 6.            TJA

petek, 7. 6.             SLO

ponedeljek, 10. 6. MAT

Učenci za dostop do vpogleda NPZ potrebujejo EMŠO IN ŠIFRO, ki so jo dobili prvi dan nacionalnega preverjanja znanja. Natančnejši razpored za vpogled za učence je objavljen na oglasni deski (pri nadomeščanjih). Vpogled poteka po skupinah, učenci imajo dopoldan reden pouk po urniku.

Za starše, ki nimate možnosti vpogleda/dostopa od doma preko računalnika, bo na šoli (v računalniški učilnici) to omogočeno. In sicer za starše učencev 9. razreda v torek, 4. junija od 15.00 – 16.00 ure. Za starše učencev 6. razreda pa v četrtek, 6. junija od 15.00 – 16.00 ure. Za vpogled se morate predhodno najaviti preko e-pošte (zdenka.skrt@guest.arnes.si) oz. na tel. številki 05 37 26 216 in sicer najkasneje na dan vpogleda do 12.00 ure.

Dostopnost