Skoči na glavno vsebino

Eko bralna značka – V eko bralno značko so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Prebirajo knjige z eko tematiko in izdelajo eko izdelke, ki jih ob zaključku eko bralne značke razstavijo v eko kotičku.

Eko kotiček – Pri ureditvi eko kotička sodelujejo učenci iz razredne stopnje, ki mesečno razstavijo eko izdelke na določeno temo (letni časi).

Zelene straže – Naloge opravljajo vsi učenci Osnovne šole Idrija.

EKONALOGE DEŽURNEGA RAZREDA:

Če učenec iz dežurnega razreda vidi na tleh odvržen papirček ali drug odpadek, ga pobere in vrže v koš. Če je nesnaga večjega obsega, o tem obvesti čistilko.

Učenci dežurnega razreda opozorijo tistega, ki vrže smeti/odpadek na tla.

Povsod, kjer luči niso potrebne, jih ugašajo.

Preverjajo pipe za vodo in če najdejo odprto pipo, jo zaprejo, da voda ne teče po nepotrebnem.

So pozorni na hrup na šoli in opozarjajo tiste, ki kričijo, tečejo …

DEŽURSTVO VELJA ZA HODNIKE, WC-je, RAZREDE PO ŠOLI, JEDILNICO, KNJIŽNICO …

Dosledno ločujemo odpadke (papir, smeti, embalaža) V JEDILNICI IN RAZREDIH.

Skrbnik kontejnerja za papir – Del okoljske vzgoje je tudi ločevanje odpadkov. V ta namen imamo na šoli zabojnik za papir. Na dvorišču imamo »Papirožer«, v katerega vsi učenci naše šole odlagajo rabljen oziroma neuporaben papir. Pri tem sodelujemo s Komunalo Idrija. Ker je papir cenjena surovina, nam Komunala Idrija za vsak odpeljani zabojnik nakaže določena denarna sredstva, ki obogatijo naš Šolski sklad. Zabojnik za papir se pridno polni skozi celo leto.

Zbiranje papirja – Poteka tradicionalno v okviru Šolskega sklada v mesecu aprilu. Na igrišču za šolo se zbira odpadni papir, pri čemer sodelujejo tudi starši in člani Šolskega sklada. Zbrani denar se nameni Šolskemu skladu.

Ekološki otok – Je namenjen zbiranju zamaškov, baterij, odpadnih tonerjev in kartuš.

Ureditev eko kotička pri naravoslovju – Panoji na hodniku pred naravoslovnimi učilnicami predstavljajo svetovni dan vode, zemlje in čebel. Na različne načine opozarjajo na ekološke probleme.

Učne vsebine z ekološko tematiko pri pouku angleščine v 1. triletju – Učne vsebine zajemajo skrb za čistočo učilnice in okolice šole, ločevanje odpadkov (spoznavanje angleškega besedišča s to tematiko), skrb za ogrožene živalske in rastlinske vrste, spoznavanje angleških slikanic in knjig v angleškem jeziku z ekološko tematiko.

Dostopnost