Skoči na glavno vsebino
MEDIACIJA IN NENASILNA KOMUNIKACIJA
Alternativno reševanje sporov
Letos bo na šoli za učence predmetne stopnje potekala interesna dejavnost Mediacija in nenasilna komunikacija, kjer se bomo učili drugačnih pristopov pri reševanju sporov, spoznavali vlogo čustev, se učili aktivnega poslušanja, pogajanja, načinov reševanja problemov in še več drugih pomembnih življenjskih spretnosti.
Po končanem usposabljanju tekom tega šolskega leta bodo učenci pripravljeni na vrstniško mediacijo – t.j. reševanje konfliktov, v katerem usposobljeni učenci pod vodstvom mentorice pomagajo vrstnikom pri reševanju medosebnih konfliktov. Učenci mediatorji se ne postavljajo na stran enega ali drugega vrstnika, niti ne sprejemajo odločitev namesto njih. Pomagajo pa  voditi pogovor in oblikovati rešitve konfliktov, ki se sprtima stranema zdijo najboljše.
Vloga vrstniškega mediatorja prinaša tako novo samozavest in samozaupanje ter življenjsko pomembne veščine nenasilne komunikacije.
Program bo vodila šolska mediatorka Urška Boškovič, v učilnici TJA2 ob petkih, 7.učno uro. Pričnemo 22.9. Vabljeni!
Dostopnost