Skoči na glavno vsebino

Obveščamo vas, da smo pri vročanju spričeval učencem, ki so bili zadnji dan pouka odsotni, dolžni spoštovati Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole,
ki v 5. odstavku 14. člena določa: “Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.”

Spričevala lahko torej učenci ali njihovi starši dvignete od 16. 8. do 20. 8. v času med 10. in 12. uro v tajništvu šole.

Dostopnost