Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je z okrožnico, izdano 24. 4. 2015, obvestilo, da se bo načrtovano izvajanje prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta za prvi razred prestavilo v šolsko leto 2017/18. Nato pa nas z novo okrožnico, izdano 5. 6. 2015, obvestilo, da se izvajanje prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta za prvi razred začne izvajati v letu 2015/16.

Izvajanje neobveznih izbirnih predmetov sodi med razširjeni program osnovnih šol, kamor se učenci vključujejo prostovoljno. Za učence torej ni obvezno, da se vključijo v pouk neobveznega izbirnega predmeta tuj jezik. Če pa se boste za to odločili, mora učenec pouk tujega jezika obiskovati vse leto. Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Pouk neobveznega izbirnega predmeta prvi tuj jezik (angleščina) traja 2 uri tedensko (70 ur letno), na urniku bo po rednem pouku, to so 5. in 6. šolsko uro, lahko tudi 7. šolsko uro.

Zaradi organizacije dela v prihodnjem šolskem letu vas prosimo, da vsi starši izpolnete spletno anketo (najdete jo tukaj) in zapišete, ali želite, da vaš otrok v prihodnjem šolskem letu obiskuje pouk prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta ali ne.

Vaše odgovore pričakujemo najkasneje do četrtka, 18. 6. 2015.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

Ivica Vončina

ravnateljica

Dostopnost