Skoči na glavno vsebino

 

 

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok osebno v šolski kuhinji, po telefonu na številko 05 37 262 19 (med 7. in 8. uro zjutraj)  ali na elektronski naslov:

prehrana@os-idrija.si

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure zjutraj.  

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanj in srečanj, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.  

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan do 8. ure zjutraj obvestili šolsko kuhinjo, da bo prisoten pri pouku.

 

POPOLDANSKA MALICA

 Popoldansko malico naročate in odjavljate do 8. ure v šolski kuhinji. Vsi učenci, ki so na malico naročeni, naročilo velja do preklica. 

V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka , vključno s subvencijo.

 

PREVZEM KOSILA S ČIPOM

Učenec za prevzem kosila dobi čip, ki ga hrani do konca šolanja na Osnovni šoli Idrija. Po zaključku šolanja čip vrne. V primeru, da čip izgubi, mu šola proti plačilu izda novega.

Prevzem kosila je mogoč samo s čipom. Učenci, ki so vključeni v oddelek podaljšanega bivanja, kosijo brez uporabe čipa.

Dostopnost